Станете наш партньор

Станете наш партньор още днес, независимо дали разполагате със собствени автомобили и независимо в кой град на страната се намирате!

Разполагате със свободно време и желаете да печелите допълнителни доходи? А може би сте студент и желаете в свободното време да печелите допълнителни финанси? Може би работите и парите не Ви достагат, а имате шофьорска книжка и желаете допълнителни финанси?

Партньорството, което Ви предлагаме, Ви дава изключително голяма гъвкавост на Вашето време.

Не се колебайте, а се свържете с нас!